Angat Ang Instik

Bakit ba karamihan ng mga may malalaking negosyo sa Pilipinas ay Intsik ang may-ari ? Sadya bang sila ay mas masisipag kaysa sa ating mga Pinoy? Mas maabilidad ba sila? Mas nakaka-angat ba sila kung ikukumpara sa mga Pinoy?

Pilipino-Chinese kung ituring…Tsinoy sa iba, Sila nga ba ang dapat tularan ng mga Pinoy para umasenso di lang sa negosyo kundi pati sa personal na buhay?

1 Comment (+add yours?)

  1. Santa Graft
    Dec 11, 2011 @ 07:24:21

    I visited a lot of website but I believe this one contains something special in it. “Be slow of tongue and quick of eye.” by Miguel de Cervantes.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: