Blog Feature: Dalubhasang Pinoy

“Insane. Rebels. Mavericks.

We’ve been called all those and more. They say we don’t respect “the way things should be done” and we should just adhere to the status quo.

People laughed. But we ignored them and launched a social revolution! We will soon become part of history.”

Ekspertong Pananaliksik Ng Mga Pangyayari Mula Sa Kritikong Pilipino.

Iyan ang lubos na hinahangad at ninanais ng mga bumubuo ng mga pahinang ito.

Dito mababasa ang mga hirit, hikbi, hiling, hinanakit at hinaing ng mga extra-ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. Aming hayagang ipinararating sa pamahalaan ang mga dinaramdam na saloobin at mga ninanais na maisakatuparang pangarap at pagbabago. May kaakibat ring paniniwala at pag-asa na may makikinig,  makikisimpatiya at kikilos upang maituwid ang mga baluktot na pamamalakad at mapunuuan ang mga kakulangan sa nararapat na serbisyo ng gobyerno.

More

%d bloggers like this: